alterum visum

 
Konference zahrnuje široké spektrum aktuálních témat jako je:
  
  • Průmysl 4.0
  • Telemedicína a datový management
  • Od žíly do kyvety
  • Jak efektivně učit
  • Spolupráce