Vážení zákazníci,
pevně věříme, že se epidemiologická situace v ČR bude vyvíjet dobře, a že v původně ohlášeném termínu  10. – 12. 10. 2021 bude možné konferenci DIALOG 2021 zorganizovat.
Připravujeme pro Vás také aplikaci do mobilního telefonu, abyste mohli mít veškeré důležité informace ihned po ruce. Informace naleznete průběžně i na těchto stránkách. Spuštění registrace plánujeme již na první týden v květnu.

Aktuální situaci neustále monitorujeme, a pokud by nastala jakákoliv změna v souvislosti s opatřeními vlády ČR, budeme Vás ihned informovat.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Váš Beckman Coulter tým
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
10. – 12. října 2021
Hotel GALANT

Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
www.galant.cz

​​​​​