Vážení zákazníci,

vzhledem k současné situaci a v návaznosti na nedávno zveřejněný scénář vlády ČR ohledně postupného uvolňování mimořádných opatření jsme nuceni zrušit konferenci DIALOG v původně ohlášeném termínu 31. 5 – 2. 6. 2020 a přesunout termín konání konference DIALOG na rok 2021. 

Budeme se na vás těšit v Hotelu Galant, Mikulov, v prakticky stejném termínu, tj. 30. 5. – 1. 6. 2021. 

Informace naleznete průběžně i na těchto stránkách.

Se srdečným pozdravem,

Beckman Coulter Tým
30. května – 1. června 2021
Hotel GALANT

Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
www.galant.cz
od pH metru až k plně automatizované laboratoři...
Poselství A.O. Beckmana, inovátora, vynálezce a zakladatele
společnosti Beckman Coulter 
                     
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.